Törökné Bajusz Gyöngyike Márta

30 éve vagyok a pedagógusi pályán. Óvodapedagógusként indultam- a szakmai kihívásokra, és a változó igényekre reagálva gyógypedagógusi, szakvizsgázott inkluzív mestertanári végzettséget szereztem. 1996-tól foglalkozom autizmussal együtt élő gyermekek nevelésével, Az ÉFOÉSZ helyi szervezete által működtetett Korai Fejlesztő és Tanulást Segítő Központban találkoztam először ezzel a problémával küzdő kisgyermekekkel, s egy életre elköteleztem magam mellettük. Megtapasztaltam, hogy a lehető legkorábban elkezdett, team munkában történő, szakszerű korai fejlesztés esélyt adhat a későbbi, minél önállóbb életvitel megalapozásához. A korai fejlesztésből kikerült gyermekek egyre többen váltak alkalmassá az intézményes nevelésre. A Gyermekek Háza Déli Óvodában már akkor működött speciális óvodai csoport, így ebben a részleges integrációban lévő csoportban helyezkedtem el dolgozni. Az eltelt 16 évben a fenntartó támogatásával, önerőből, pályázati források felhasználásával megteremtettük az autizmus- specifikus ellátás minőségi feltételeit. Jelenleg is 9 fő autizmussal együtt élő kisgyermeket részesítünk egész napos ellátásban. A komplex, sérülés-specifikus munkánk rendszerét Gyógypedagógiai Nevelési Részprogramunkban foglaljuk össze. Módszereink a Montessori pedagógián, gyógypedagógiai hagyományokon, a vizuális megsegítésen alapuló módszerek. Köznevelésben dolgozóként hiszem és vallom, hogy a ránk bízott autizmussal élő kisgyermeknek joga van ugyanolyan teljeskörű, funkcionális, korának megfelelő oktatáshoz, mint kortársainak. Döntő jelentőségű viszont, hogy milyen feltételek mellett, és milyen sikeresen tudjuk ezt megvalósítani.