Csatáriné Meleg Mária

Az autizmussal élő gyerekek fejlesztésével foglalkozom gyógypedagógusként, majd elvégeztem az autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányt is.Egy eltérő tantervű iskolában foglalkozom tanulásban akadályozott autizmussal élő tanulókkal. Ezen kívül csinálok autizmus specifikus korai fejlesztést 2,5 éves néhány szót használó kislánynál. Járok óvodába ép értelmű autizmussal élő kisgyerekeket fejleszteni- köztük vannak jól beszélő és augmentatív kommunikációs eszközöket használó gyerekek is.Több ép értélmű autizmussal élő normál iskolába járó alsó tagozatos gyerekkel foglalkozom. A gyermek fejlesztését egy vagy több felmérés, megfigyelés és egy, a szülővel való konzultáció előzi meg, s ezután választom ki a fejlesztés eszközeit, módszereit s készítem el az egyéni fejlesztési tervet. A fejlesztés során fontosnak tartom a szülővel való folyamatos kapcsolattartást, ha szükséges, napi szinten is- leggyakrabban e-mail segítségével. Szemléletem TEEACH szemléletű, használok szociális történeteket, Patricia Howlin könyvét, az Ö.T.V.E.N. Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés oktatási segédeszközét s részt vettem a Cat-kit kognitív-érzelmi tréning kézikönyv használatával kapcsolatos továbbképzésen, amit iskoláskorú, jobb képességű gyerekeknél eredményesen használok. A szülőkkel közösen készítünk naplót és Én-könyvet.