AUT-KÖZ-PONT Fogyatékosok Nappali Intézménye

Célkitűzés: az autizmussal, illetve halmozott fogyatékossággal élő, önkiszolgálásra részben képes személyek szociális és mentális támogatása, az egyéni képességek fejlettségi szintje mellett elérhető legjobb felnőttkori adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése, az addig megszerzett képességeik szinten tartása, önellátásuk mértékének növelése és foglalkoztatási rehabilitációjuk. 24 férőhelyes intézményünk, autizmus specifikus képzettséggel rendelkező szakemberekből álló team biztosításával, színvonalas szolgáltatást nyújt.
Az intézményben kialakított autizmus specifikus környezet, az info-kommunikációs akadálymentesség átlagosnál lényegesen magasabb szintje lehetőséget biztosít a 16. életévüket betöltött, rehabilitációs szakvéleményük alapján foglalkoztatható autizmussal élő személyek szociális foglalkoztatására is: munka-rehabilitációs programban 6 fő dolgozik intézményünkben megállapodás alapján, fejlesztő-felkészítő formában pedig 3 főt munkaszerződéssel foglalkoztatunk.

Az intézményen belüli kapcsolattartó személy neve: Gujné Szabó Tünde


 

Intézmény típusa: fogyatékosok nappali intézménye