AUTIZMUS KOORDINÁCIÓS IRODA

 

Az Autizmus Koordinációs Iroda (AKI) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. egyik szervezeti egysége. Az AKI fő feladata a Nyolc Pont projekt eredményeinek fenntartása, az elektronikus információs rendszer működtetése és tartalmának karbantartása, az akkreditált képzések szakterületi igényeknek és finanszírozási lehetőségeknek megfelelő indítása és a kialakult szakmai hálózat fenntartása, működtetése.

Mindezek mellett a hazai autizmus-ellátás szereplői közötti koordinátor szerepét szánjuk az irodának, amely szándékaink szerint hidat képezhet az autista emberek, családjaik, a különféle területeken működő szolgáltatók és az állami szereplők között.

Terveinkben szerepel a szakterületeken és régiókon átívelő tematikus szemináriumok, találkozók szervezése az érintettek és a szakma szükségleteire reagálva.

Az AKI munkájáról honlapunkon és Facebook oldalunkon rendszeresen tájékozódhatnak az érdeklődők.

Előzmények

A Nyolc Pont projekt 2013. február 1. és 2015. október 31. között valósult meg, mely során érintettek, szülők és 212 szakértő (a pedagógia/gyógypedagógia, egészségügy, szociális terület, foglalkoztatás területeiről) együttműködésével, 8 részcélhoz kapcsolódva zajlott a fejlesztés. A Nyolc Pont projekt eredményeiről röviden a  Nyolc Pont projekt Zárókonferenciájának brossúrájában (felöltés alatt) olvashat. Bővebben pedig a honlap 8 PONT és a DOKUMENTUMOK menüpontja alatt tájékozódhat.

Tevékenységeink

Az AKI tervezett tevékenységei (feltöltés alatt) a 2015 november-2016 június időszakra.

Képzéseinkről  részletes tájékoztatást a Képzési katalógusunkban kaphat, illetve az kepzes.aki@fszk.hu elérhetőségen.

Az AKI csapata

Horvát Krisztina, irodavezető horvat.krisztina@fszk.hu

Gyógypedagógusként végeztem, majd a University of Birmingham, valamint az ELTE Bárczi postgraduális autizmus szakirányán szereztem diplomát, több mint 25 éve gyűjtöm a tapasztalatokat és tudást az autizmus területén. Kicsit tanárkodtam iskolai csoportban, igazgattam iskolát, vizsgáltam  ambulancián, végeztem és szerveztem  kurzusokat és látogattam külföldi mintaintézményeket, tanítottam tanfolyamokon, szerveztem a szakirányú képzést, szakmai napokat és számos 3-500 fős nemzetközi konferenciát. Tanítottam távoktatásban pedagógusokat, hétvégeken lovas-terápiáztam sokféle sérült gyermekkel, szabadidőmben kisiskolásokat korcsolyázásra okítottam. Korábban a KONTAKT (AOSZ-Aura-Cseperedő) önkéntes munkát támogató projektjét, és a MAZS Alapítvány szociális programját vezettem. Az FSZK „TÁMOP 5.4.11. Nyolc Pont” kiemelt projektjének vezetőjeként két éven át igyekeztem a támogatás optimális, az érintettek, családjaik és a szakemberek számára jól hasznosuló felhasználását elősegíteni. A folyamatos tereptapasztalat fontos számomra, ezért a Nemzetközi Cseperedő Alapítványnál diagnosztikus vizsgálatokban, az Autizmus Alapítvány Ambulanciáján kontrollvizsgálatokban veszek részt. Szakmai érdeklődésem középpontjában az utóbbi időben az önérvényesítés témája áll, de kitekintgetek a „második esély iskolák” és a súlyos, halmozott fogyatékosságok világába is egy-egy projekt erejéig. Szabadidőmben, ha tehetem, edzek vagy futkosok, túrázgatok, kutyáimmal patakparton csellengek, jazz zenét hallgatok, art-mozit nézek, nyelvet és szabadegyetemen tanulok, néha olvasok, télen gyorskorcsolya-versenyeken bemondóskodom, vagy gyógytornász-növendék lányommal csavargok.

dr. Simó Judit, szakmai tanácsadó simo.judit.fszk@gmail.com

Gyermekorvos, gyermekpszichiáter vagyok, az autizmus területén több mint 20 éve dolgozom, keresem a válaszokat és szaporodnak a kérdéseim, így mindig úgy érzem, újabb utakon járok, újabb ajtókon lépek be. Autizmussal kapcsolatos tapasztalataimat az Autizmus Alapítványnál kezdtem gyűjteni, tudásomat hazai és nemzetközi képzéseken igyekeztem bővíteni. Diagnosztikai munkámat a Budapesti Korai Fejlesztő Központban folytattam, majd a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány munkájába kapcsolódtam be.  A diagnosztikai munka mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a szakmai életemben a szülőknek, családoknak nyújtott segítségnyújtási formák kidolgozása és megvalósítása, továbbá a komplex ellátással ellátás szervezéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati munkák. 

Kollégáimmal együtt folyamatosan keressük azokat az ellátási formákat, megoldásokat, melyek erősítik a terület kulcsszereplőinek együttműködését, a tudás és tapasztalat terjedését, növelik a társadalom érzékenységét, és segítséget nyújthatnak az érintettek és családjaik számára lehetőségeik legteljesebb kibontakoztatásában.

Borsodi Zsófia, szakmai koordinátor borsodi.zsofia@fszk.hu

Gyógypedagógus vagyok, az iroda munkáját képzések szervezésével és megtartásával, online felületeink szerkesztésével, nemzetközi projektekben való részvétellel,  a nemzetközi kommunikáció támogatásával, autizmus-barát rendezvények előkészítésével és megvalósításával, intézményfejlesztési programunk szakmai támogatásával segítem.

"Tiszteljenek meg azzal, hogy képességeimnek megfelelően érintkeznek velem – ismerjék fel, hogy mi egyformán idegenek vagyunk egymásnak, hogy az én létezési módjaim nem csupán az Önök létezési módjainak hibás változatai. Kérdőjelezzék meg a feltevéseiket. Határozzák meg a saját feltételeiket. Dolgozzanak velem együtt azon, hogy hidat tudjunk építeni egymás között.”

                                                                (Jim Sinclair)