Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda

Két csoportos óvodánkban 40-45 kisgyermeket nevelünk. Kiemelt nevelési területeink a néphagyomány ápolás, környezeti nevelés, egészséges életmódra nevelés.
Az autista gyermekek teljes integrációját valósítjuk meg óvodánkban. Ehhez a személyi és tárgyi feltételeink adottak. Az integráló csoportban a két óvodapedagógus és dajka mellett egy gyógypedagógiai asszisztens foglalkozik a gyermekekkel. Egy csoportban max. két gyermek integrálását vállaljuk.
A vizuális protetikus környezet megteremtésével, a PECS kártyákkal, Én-könyvvel,szeretetteljes,elfogadó légkörben fejlesztjük a gyermekek kommunikációját, szociális viselkedési formáit.
A szülőkkel nagyon szoros kapcsolatban állunk,együtt örülünk minden apró sikernek. A gyerekek fejlődésének érdekében együttműködünk a Vadaskert Alapítvány, Autizmus Alapítvány és a veszprémi autista egyesület szakembereivel.
 Hetente 2x 1órában utazó gyógypedagógus,logopédus végzi a fejlesztési feladatokat.

Az intézményen belüli kapcsolattartó személy neve: Henn Istvánné

Intézmény típusa: óvoda