Gyermekház Montessori Óvoda

Intézményünk alapítványi fenntartású óvoda, 3-7 év közötti gyermekek oktatását, nevelését látja el. A Montessori módszer eszközrendszere nagyban elősegíti a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. Óvodánk felvállalja SNI-s gyermekek integrálását. Többször volt, és jelenleg is jár óvodánkba autista gyermek. Igyekszünk számukra olyan elfogadó környezetet biztosítani, amelyben fejlődhetnek, tevékenykedhetnek. Autista spec. gyógypedagógus foglalkozik a gyerekekkel a szakvéleményben előírt óraszámban.

Az intézményen belüli kapcsolattartó személy neve: Lángné Németh Ildikó

Intézmény típusa: óvoda