Ferences Rendi Autista Segítő Központ

A Ferences Rendi Autista Segítő Központot 1999-ben alapították. Az intézmény fenntartója a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. Intézményünk Magyarországon, egyedülálló módon több tagintézmény együttes, egymásra építő munkájával valósítja meg az autizmussal élő gyermekek és fiatalok, illetve az őket nevelő családok komplex megsegítését. Az intézmény általános iskolájában differenciáltan, kis csoportokban történik a fejlesztő munka. Kiemelt figyelmet fordítunk az autizmus által érintett területek, így a társas viselkedés, a szociális készségek, a kognitív készségek, az önellátás, az önállóság fejlesztésére, a későbbi, felnőttkori munkára felkészítésre, a szabadidős tevékenységek kialakítására, valamint az esetlegesen megjelenő viselkedésproblémák kezelése. Nagy hangsúlyt fektetünk a szervezett szabadidő eltöltésére, ahol különféle terápiás lehetőségeket kínálunk a gyermekeknek: snoezelen-, mese-, zene-, művészet terápia, TSMT torna, sportolási lehetőségek.
A karácsondi telephelyen működő Lakóotthon élethosszig tartó lakhatást nyújt az autizmussal élő felnőttek részére, illetve a lakhatás mellett foglalkoztatást is biztosít.

Az intézményen belüli kapcsolattartó személy neve: Kis Erzsébet

 

 

Intézmény típusa: általános iskola, fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon