Esőemberekért Egyesület - Szent Gergely Lakóotthon

Az állandó és folyamatos segítést igénylő 16. életévet betöltött értelmi fogyatékos és autizmus spektrumzavarral érintett személyek teljes körű ellátása. Az állapotuknak megfelelő önállóság, döntési lehetőség, a fogyatékosságnak megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatás, általános- és rész-szakmaképzés, továbbá sport- és szabadidős tevékenység biztosítása.

Az intézményen belüli kapcsolattartó személy neve: Schenk Lászlóné.

Intézmény típusa: ápoló gondozó lakóotthon