Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária, Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont, Fogyatékosügyi Központ

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő Fogyatékosügyi Központ célja az Egyetemen tanuló speciális szükségletű hallgatók tanulmányainak támogatása, specifikus, szükségleteikhez igazított szolgáltatások biztosítása.

Szolgáltatásaink:
- A speciális szükségletű hallgatók igényeinek megfelelő tanácsadás, gyógypedagógiai és informatikai segítség nyújtása, (pl. útvonaltanítás; Neptun rendszer használatának tanítsa; képernyőolvasó programok használatának tanítása; szociális-kommunikációs készségfejlesztés; szervezési stratégiák tanítása; domború ábrák készítése; könyvtárhasználat tanítása; hangostérkép készítése; tanulási technikák tanítása; speciális szoftverek telepítése; stb.)
- Egyéni tanácsadás, konzultáció, kiscsoportos tréningek és hallgatói fórumok szervezése és megtartása
- Az Egyetem fogyatékosügyi politikájának alakítása, a befogadó szemlélet elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének megvalósítása
- Fogyatékosügyi kérdésekben tanácsadás az Egyetem bármely polgára számára
- Az Egyetem bármely szervezeti egységének dolgozói és az oktatók számára érzékenyítő tréning szervezése és tartása
- A speciális szükségletű hallgatók integrációját elősegítő rendezvények és programok szervezése
- Javaslattétel az Egyetem fizikai és info-kommunikációs akadálymentességének megteremtésére
- Kari fogyatékosügyi koordinátorok munkájának szakmai irányítása, koordinálása
- Személyi segítők felkészítése
- Adaptált tananyag előállítása és archiválása
- Speciális szükségletű hallgatók számára vásárolt eszközök kölcsönzése

Intézmény típusa: felsőoktatási intézmény