Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Iskolánk gyógypedagógiai intézmény, melynek célja, hogy gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsa a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteiből adódó iskolai nevelést-oktatást.
    A különleges bánásmódot igénylő gyermekek mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossággal, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral), illetve halmozott fogyatékossággal küzdenek.
    Alaptevékenységünk a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az általános iskolai, illetve az előkészítő speciális szakiskolai nevelése-oktatása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt. A fejlesztő nevelés-oktatás megszervezésével lehetőséget biztosítunk a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez. 2015. szeptemberétől a speciális szakiskola 9/E előkészítő évfolyamra épülő 2 évfolyamos OKJ szerinti Kerti munkás megnevezésű részszakképesítés oktatását indítottuk.

Az intézményen belüli kapcsolattartó személy neve: Pocsai Zsuzsanna

Intézmény típusa: iskola