Megújult az Önértékelési Szempontrendszer autista gyermekeket és felnőtteket ellátó intézmények számára

Útmutató a hazai autizmus-ellátás minőségének fejlesztéséhez

Az ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER egy olyan gyakorlati útmutató, melynek elsődleges célja, hogy támogassa a különböző ellátó intézményeket, szolgáltatókat autizmusra vonatkozó szolgáltatásaik szakmai minőségének értékelésében, a minőségi ellátás kialakításában, fenntartásában, fejlesztésében.

Ugyanakkor a szempontrendszer támpontokat nyújt a szolgáltatást igénybevevők számára, oly módon, hogy segítségével a szolgáltatást igénybe vevők (érintett személyek, családok, külső szakemberek) képesek a szolgáltatás megítélésére.

A szempontrendszerben részletezésre kerülő követelmények/szempontok az intézmény működésével kapcsolatosan határoznak meg olyan elvárásokat, amelyek a szervezet autista emberek ellátására vonatkozó tevékenységéhez adnak iránymutatást. Az elvárásokban azok a kulcsfontosságú folyamatok, tevékenységek jelennek meg, amelyek az autizmus ellátás minősége terén végzett munka fő elemeit jelölik ki, és amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a szolgáltatást autizmus-specifikusnak tekintsük. Az elvárások azt tartalmazzák, amit a szervezet tesz vagy tennie kellene céljai elérésének érdekében. A cél az autizmussal élő személy és családja számára a szakmailag megalapozott, tervszerű, átgondolt, folyamatos és személyre szabott szolgáltatás biztosítása.

Az Önértékelési szempontrendszer bővebb leírása és a letöltési lehetőségek a hírre kattintva olvashatóak.

Az autizmus-specifikus ellátás önértékelési szempontrendszere jelenleg 8 intézménytípusra illetve szolgáltatási formára került kidolgozásra (1. gyermekkori diagnosztikát végző intézmények/szolgáltatók, 2. pedagógiai szakszolgálatok, 3. többségi óvodák, általános és középiskolák, valamint a szakképző intézmények, 4. gyógypedagógiai óvodák, általános iskolák, fejlesztő nevelést és oktatást végző intézmények, speciális szakiskolák, 5. lakóotthonok, 6. nappali ellátást nyújtó intézmények, 7. gyermekvédelmi alapellátás: gyermekjóléti szolgálat,  és 8. gyermekvédelmi alapellátás: gyermekek napközbeni ellátása.), melyek mindegyike az adott szakterületre vonatkozó elvárásokat fogalmaz meg, az elvárások értelmezéséhez segítő kérdések és példák állnak a felhasználó rendelkezésére. 

A szempontrendszert egy-egy szakterületeit a honlapunk Dokumentumtárából tölthetik le

Az itt bemutatásra kerülő önértékelési szempontrendszer a „Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt EU-s projekt keretében jött létre (TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001). A projekt során széles szakértői bázis bevonásával, hazai és nemzetközi irányelvekre támaszkodva került összeállításra az autizmus specifikus ellátás minden ágára és szintjére kidolgozott átfogó követelményrendszer, továbbá a következőkben bemutatásra kerülő, intézmények/szolgáltatók számára kialakított önértékelési szempontrendszer. Egyes követelmények megvalósításának/megvalósíthatóságának ellenőrzése a projekt során egy 36 intézményre kiterjedő akciókutatás segítségével zajlott, melynek folyamata és tapasztalatai részletes tanulmányban olvashatók ( ezeket honlapunk Dokumentumtárában a "tanulmányok" kategória alatt olvashatja). A Szempontrendszer a "MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése" című projekt keretében került megújításra (EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001).

Az önértékelési szempontrendszer további fejlesztésének kulcsszereplői a felhasználó intézmények/szolgáltatók. Terveink között szerepel a szempontrendszer tesztelése, azonban addig is szívesen fogadunk visszajelzéseket a szempontrendszer gyakorlati alkalmazásáról. Kérjük, hogy amennyiben Ön – akár mint egy intézmény munkatársa vagy vezetője, akár mint autista személy vagy szülő – megkezdi a szempontrendszer használatát és tapasztalatokat szervezett vele, írja meg nekünk azokat továbbá kritikai észrevételeit például az érthetőség, a konkrétság, a gyakorlat oldaláról való hasznosság, a saját intézménybeli alkalmazhatóság szempontjából. Visszajelzését az aki@fszk.hu címre küldeti, az e-mail tárgyában megjelölve: Önértékelési szempontrendszer.

Csatolmány: bevezető_összesített_6.1_final.pdf

Címkék: nincs címke megadva.

Kategória: Önértékelési szempontrendszer


Kapcsolódó tartalmak

Térítésmentes képzéseink

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával lehetőségünk nyílik a lent olvasható térítésmentes képzések indítására. A jelentkezési felületek elérhetők az FSZK honlapján, melyek megjelenéséről facebook oldalunkon adunk tájékoztatást.

 

Hírünk a címre kattintva tovább olvasható

Tovább...

Ezt is ajánljuk

Megújult az Önértékelési Szempontrendszer autista gyermekeket és felnőtteket ellátó intézmények számára

Útmutató a hazai autizmus-ellátás minőségének fejlesztéséhez

Az ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER egy olyan gyakorlati útmutató, melynek elsődleges célja, hogy támogassa a különböző ellátó intézményeket, szolgáltatókat autizmusra vonatkozó szolgáltatásaik szakmai minőségének értékelésében, a minőségi ellátás kialakításában, fenntartásában, fejlesztésében.

Ugyanakkor a szempontrendszer támpontokat nyújt a szolgáltatást igénybevevők számára, oly módon, hogy segítségével a szolgáltatást igénybe vevők (érintett személyek, családok, külső szakemberek) képesek a szolgáltatás megítélésére.

A szempontrendszerben részletezésre kerülő követelmények/szempontok az intézmény működésével kapcsolatosan határoznak meg olyan elvárásokat, amelyek a szervezet autista emberek ellátására vonatkozó tevékenységéhez adnak iránymutatást. Az elvárásokban azok a kulcsfontosságú folyamatok, tevékenységek jelennek meg, amelyek az autizmus ellátás minősége terén végzett munka fő elemeit jelölik ki, és amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a szolgáltatást autizmus-specifikusnak tekintsük. Az elvárások azt tartalmazzák, amit a szervezet tesz vagy tennie kellene céljai elérésének érdekében. A cél az autizmussal élő személy és családja számára a szakmailag megalapozott, tervszerű, átgondolt, folyamatos és személyre szabott szolgáltatás biztosítása.

Az Önértékelési szempontrendszer bővebb leírása és a letöltési lehetőségek a hírre kattintva olvashatóak.

Tovább...