MASZK kutatás: Jól-lét az autizmusban érintett családokban

Kezdetét vette az adatgyűjtés az autista gyermekeket nevelő családok és a tipikusan fejlődő gyermekek szüleinek életminőségéről és pszichológiai jól-létéről.

Az Ön válaszainak segítségével a kutatás megalapozhatja a szülők támogatását szolgáló újabb módszerek kialakítását!

Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) négyéves programjában egy nagymintás felmérés és egy azt követő részletesebb vizsgálat célja, hogy a szakemberek jobban megismerjék az autizmussal élő gyermekek és felnőttek szüleinek pszichológiai jóllétét, életminőségét, illetve mindazon tényezőket, amelyek ezeket befolyásolják. A kutatás részét képezi egy olyan módszertani útmutató kidolgozása is, amely segíti az autista diákok befogadását.

Hírünk a címre kattintva tovább olvasható

        Az országos, reprezentatív felmérés ötlete egy hasonló, de kisebb volumenű felmérést övező erőteljes szülői érdeklődés nyomán fogalmazódott meg.

Indíttatásának alapja, hogy még mindig kevéssé állnak rendelkezésre az autizmusban érintett személyeket, családjaikat és oktatási környezetüket több lépésben támogató, bizonyítékokon alapuló eljárások, melyek a társadalmi és oktatási inklúzió irányába hatnának. A MASZK ezen hiány enyhítését célozza meg szisztematikus kutatásokon alapuló módszertanok kidolgozásával.
Az ennek kiindulópontjául szolgáló kutatás központi kérdése, hogy milyen feszültségekkel és megküzdési stratégiákkal jár együtt, ha a családban autista személy él.

A kutatás három rétegből fog felépülni. Az egyik egy online kérdőíves felmérés legalább kétszáz szülőpár válaszaival, melyet egy körülbelül 80 családot érintő, részletesebb adatgyűjtés követ ugyanezen alapkérdésekkel. A harmadik fázis módszerfejlesztés lesz a közoktatásban dolgozó pedagógusok számára, hogy az autizmusban érintett tanuló integrációja sikeres legyen.

Célkitűzések a 2016-tól 2020-ig tartó kutatási periódusban:

(1) Nagymintás, reprezentatív életminőség és pszichológiai jól-lét vizsgálat autizmussal élő gyermekek, felnőttek és családtagjaik körében.

(2) Kvalitatív vizsgálat a bevont családok egy almintáján, a kvantitatív eredmények által kijelölt részkérdések mentén.

(3) Ajánlások megfogalmazása az életminőséget és pszichológiai jól-létet befolyásoló ellátási formákra, módszertanokra.

(4) Tanári módszertani útmutató és aktivitásgyűjtemény kidolgozása autizmussal élő alsó tagozatos gyermekek iskolai integrációjának támogatására.

(5) A módszertan hatásvizsgálata kontrollcsoportos elrendezésben.

Az AOSZ interjúja a kutatás céljáról, módszertanáról és a várható eredményekről: http://aosz.hu/maszk-kutatas-autizmus-es-jol-let-szulok-megkuzdesi-strategiairol-indul-kutatas/

_________________________________________________________________________________________

Megkezdődött a kutatás nagymintás, reprezentatív életminőség és pszichológiai jól-lét vizsgálata az autizmussal élő gyermekek, felnőttek és családtagjaik körében.

A kérdőív az autizmussal élő gyermekeket nevelő családokat és tipikusan fejlődő gyermekek szüleit szeretné a vizsgálatba bevonni – ahol csak lehet – mindkét szülő válaszainak megismerésével.

Az Ön válaszainak segítségével a kutatás a szülők támogatását szolgáló újabb módszerek kialakítását alapozhatja meg!

Kérjük, töltse ki a kérdőívet!

KÉRDŐÍV

FIGYELEM! A kérdőív részletes kitöltése megközelítőleg 60-90 percet is igénybe vehet, szünet beiktatható.

Válaszait bizalmasan kezeljük, személyes adatokat (név, gyermekének neve, email-cím) zárt és biztonságos felületen kezeljük, a kérdőív kitöltését követően az Ön engedélye nélkül nem tároljuk.

A kutatási eredmények csak tudományos céllal kerülnek felhasználásra a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjának tagjaival.

A vizsgálatban való részvétel önkéntes.

Amennyiben úgy dönt, hogy részt vesz a kutatásban, beleegyezését később bármikor visszavonhatja. Ha úgy dönt, hogy nem vesz részt a kutatásban vagy visszavonja válaszait, annak semmilyen (negatív) következménye nincs.

Ha kérdése merül fel a kutatással kapcsolatban, akkor írjon a maszk.kutatas@gmail.com e-mail címre.

Címkék: nincs címke megadva.

Kategória: Hírek


Kapcsolódó tartalmak

Térítésmentes képzéseink

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával lehetőségünk nyílik a lent olvasható térítésmentes képzések indítására. A jelentkezési felületek elérhetők az FSZK honlapján, melyek megjelenéséről facebook oldalunkon adunk tájékoztatást.

 

Hírünk a címre kattintva tovább olvasható

Tovább...

Ezt is ajánljuk

ASDEU kutatás- felhívás kérdőív kitöltésére

Az ASDEU (Autism Spectrum Disorders in Europe, Autizmus Spektrum Zavar Európában) egy új, nagyszabású európai projekt, mely az autizmus területén működő szakmai központokat, egyetemeket és non-profit intézményeket fogja össze.

A projekt első lépéseként a résztvevő 12 európai államban egy kérdőív kitöltésére kérik az érintetteket, családtagjaikat, szakembereket, illetve az ellátó intézmények dolgozóit.

A kérdőív kitöltése néhány percet vesz igénybe. A kitöltés határideje február 15. 

Az online policy kérdőív itt található magyarul: http://asdeu.eu/wp4-task-activities/

Segítse ön is, hogy pontosabb kép rajzolódhasson ki a hazai viszonyokról! 

A kutatásról a címre kattintva olvashatnak.

Tovább...