szures_diagnosztika_...

Önértékelési szempontrendszer 2019. 06. 03.

MEGÚJULT ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER
Autizmus-specifikus ellátást biztosító intézmények és szakemberek számára

  • Gyermekpszichiátriai szakellátás, speciális diagnosztikus centrumok, pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságai